TANDVÅRDSSTÖD

NORMALT BÖRJAR EN TANDUNDERSÖKNING MED ATT VI GÅR IGENOM DIN ALLMÄNHÄLSA OCH TAR NÖDVÄNDIGA RÖNTGENBILDER PÅ DINA TÄNDER.

Det gäller framförallt om det är första gången du besöker oss.

Röntgenbilderna hjälper oss att exempelvis upptäcka hål eller eventuella förändringar i käkbenet. Sedan fortsätter vi undersökningen med att gå igenom tänder, tunga och slemhinnor. Syftet med genomgången är att upptäcka karies eller andra tecken på sjukdomar i munnen. Vi kontrollerar även förekomsten av tandsten, om tandköttet är friskt eller inflammerat och om det finns risk för tandlossning. Ett annat moment vid tandundersökningen är att tandläkaren kontrollerar om du har avvikelser i ditt bett som behöver korrigeras.

Tandläkarens arbete är viktigt men du själv har också en viktig roll när det gäller din dagliga tandhygien. Vid undersökningen kan vi ge dig individuellt anpassade instruktioner och rekommendationer för hur du ska sköta dina tänder.

HUR GÅR UNDERSÖKNINGEN TILL?

Vanligtvis görs först en hälsodeklaration där du får svara på frågor om ditt hälsotillstånd och vilka mediciner som du eventuellt äter. Om du äter mediciner är det bra om du tar med dig en aktuell medicinlista vid undersökningstillfället. Oftast tas röntgenbilder på dina tänder. På röntgenbilderna kan man se saker som inte går att se när man tittar i munnen. Därför är det ett viktigt komplement. Vi använder oss bara av digital röntgen vilket ger minsta möjliga strålning. Sedan gör tandläkaren eller tandhygienisten en undersökning genom att titta och känna på dina tänder med ett instrument. Då kan man exempelvis upptäcka om det finns synliga hål eller om någon tand gått sönder.

Man kontrollerar också:

 att ditt tandkött är friskt
 om du har tandsten
 om det finns tecken på tandlossning om det finns något annat problem i din mun.

Du får sedan information om vad röntgenbilderna visar och om något speciellt har upptäckts vid undersökningen. Har du egna frågor eller funderingar är du alltid välkommen att framföra dem. För oss är det viktigt att ha en bra kommunikation med dig som patient.

Om undersökningen skulle visa att du är i behov av ytterligare behandling får du information om detta och vilka behandlingsalternativ som finns. Du får även en kostnadsberäkning.

Det är vanligt att man behöver besöka tandhygienisten när man varit på undersökning. Det handlar oftast om att man har tandsten som behöver avlägsnas.

 

HUR LÅNG TID TAR DET?

En undersökning brukar ta ungefär 20 minuter och 40 – 60 minuter om det är i kombination med ett hygienistbesök. När undersökningen är avslutad går vi tillsammans igenom resultatet. Du får också ett kostnadsförslag för de behandlingar som kan vara aktuella.

 

KONTAKT

Address

Drottningsgatan 17
702 10 Örebro

Telefon

076-008 69 60

Öppettider

Mån-Tors: 09:00 -20:00  
Lör-Sön: 09:00 - 20:00
Fredag:  STÄNGT