AKUTBEHANDLINGAR

VID PLÖTSLIG TANDVÄRK ELLER EN OLYCKA DÄR TANDEN GÅR SÖNDER PGA TILL EXEMPEL GAMMAL AMALGAM LAGNING ELLER TRAUMA MOT TÄNDERNA BÖR MAN UPPSÖKA HJÄLP OMGÅENDE FÖR ATT UNDVIKA ATT SITUATIONEN FÖRVÄRRAS.

Svullnad och feber är ofta tecken på att man har en infektion i sin tand och man bör då omedelbart uppsöka sin tandläkare för vård.

En akutbehandling föregås alltid av en akutundersökning, dvs man fokuserar på patientens aktuella besvär och säkerställer diagnos. Detta görs med en klinisk undersökning samt nödvändiga röntgen. Därefter informeras patient om diagnos, adekvat akut behandling samt pris. Patienten får sedan ta ställning till den rekommenderade behandlingen. Syftet med en akutbehandling är att patienten till bästa förmåga skall lämna kliniken besvärsfri. En akutbehandling är inte alltid en permanent lösning, det kan innebära att en ny tid måste bokas för en uppföljning och vidare planering.

KONTAKT

Address

Drottningsgatan 17
702 10 Örebro

Telefon

076-008 69 60

Öppettider

Mån-Tors: 09:00 -20:00  
Lör-Sön: 09:00 - 20:00
Fredag:  STÄNGT